Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Stoetjebrij:
Wat mout der in:
1 kan koumelk, mestipke zolt, n haalf piepke knail, n haalf puutje krinten, stok of vief òlle plakken witstoet, suker.
Hou mout je t doun:

Breng de kan melk langzoam aan de kook mit dat stokje piepknail der bie en t mestipke zolt en de krinten.
Snie ondertied dat olle stoet in stokjes en dou dat ook in de paan, sukker noar smoak der bie

(zo huif je ook gain òl stoede meer weg te gooien) eet ze!