Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

65 jaar na busramp in Ranum

 

Hier bij is omgekomen een broer van mijn moeder.             Eise Holtjer. [zie ook de  voorgeslachten Holtjer

 

 

 

 

 

 

 

 

Historicus Erik de Graaf uit Warffum,tevensGroenlinks-raadslid in de ge­meente Eemsmond, staat stil bij de dood van twaalf bij de werkverschaf­fing ingeschakelde werklozen en een buschauffeur. Hij blikt terug op de busramp, die had bij Ranum. Een tragisch ongeluk dat 65 jaar geleden het Noorden schokte. Nieuwsgierig nam De Graaf poolshoogté. Hij dook in archieven en bezocht onder meer de plaats des onheiIs, de Zuiderbegraafplaats in Groningen en het mo­nument voorde slachtoffers aan de voet van een dijk bij de Linthörst Ho­manpolder.

 

 

 

RANUM . Het was knap mistig in de vroege ochtend van woensdag 16 ok­tober 1940, maar toch ook weer niet zo dat je .geen hand voor ogen zag. Tweehonderd meter zicht, volgens machinist Warris van de trein van Zoutkamp naar Groningen. Rond 07.00 uur boorde die trein zich op de onbewaakte spoorlwegovergang bij Ranum, even boven Winsum, in een bus die 26 werklozen uit Groningen naar de werkverschaffing bij Wester­nieland bracht.

 

Het Nieuwsblad van het Noorden van die avond beschreef de ravage: "De bus 'was uiteengereten, zoodanig, dat het chassis ter hoogte van het midden van den trein langs de spoor­weg kwam te staan." Overal lagen brokstukken, daar tussenin de licha­men van de busreizigers.

 

De trieste balans: negen passagiers waren op slag dood, twee stierven on­derweg naar het ziekenhuis in Gro­ningen. Enkele dagen later bezwe­ken nog twee inzittenden aan hun verwondingen. In totaal dertien do­den. Twaalf werklozen uit Gronin­gen, die in het kader van de werkver­schaffing aan de inpoldering van de Linthorst Homanpolder werkten. En dan nog hun buschauffeur.

 

In 1939 was begonnen met de in­ poldering van de slikken, het modde­rige kweldergebied ten noorden van Westernieland. Anderhalf jaar moest de inpoldering onder auspici­en van de Inspectie voor de Werkver­ruiming werk geven aan duizenden werklozen. Dertienhonderd man­nen zouden er aan de slag kunnen, van wie er zeshonderd doordeweeks in het nieuw te bouwen werkkamp in Westernieland zouden wonen. De rest zou dagelijks in twintig bussen van Groningen naar Westernieland worden vervoerd.

 

In oktober 1939 moest de nieuwe dijk klaar zijn, aldus de strakke plan­ning. Een jaar later moest de nieuwe polder - ruim 400 hectare groot ­klaar zijn. Maar het zou anders lo­pen. Hevige stormen bemoeilijkten het werk al in het voorjaar van 1939. In september 1939 begon Duitsland de Tweede Wereldoorlog met als ge­volg dat honderden jonge arbeiders uit de slikken gemobiliseerd we_den.

 

Vertraging na vertraging. De nieuwe polder, zo ambitieus begonnen, kwam niet op tijd in 1940 af, maar 1 pas in 1947.

 

Op de dijk in Westernieland, op een steenworp afstand van het voormalige werkkamp, staan nu twee monumenten. Eén voor de inpolde­ring van de Linthorst Homanpolder,.genoemd naar de. toenmalige com­missaris van de koningin. 'Dei nait wil diek'n, mout wiek'n', klinkt het held­haftig.

Het tweede monument staat twintig meter verder, maar dan on­deraan de dijk. Het is ter nagedachte­nis aan hen die hun beste krachten hebben gegeven aan de indijking van de polder en daarbij door een nood­lottig ongeval om het leven kwa­men'. Veertien personen, onder wie de dertien van de busramp bij Ra­num.

 

  Om kwart over zes was de bus als laatste in een konvooi van acht uit Groningen vertrokken. Al snel had hij de aansluiting met de andere bus­sen verloren. In de mist heeft chauffeur Klaas Havers misschien nog ge­probeerd de andere in te halen, maar bij Ranum was de reis ten einde.

 

De eerste negen slachtoffers wer­den drie dagen later onder grote be­langstelling begraven op de Zuider­begraafplaats aan de Hereweg in Gro­ningen. De commissaris van de ko­ningin en de burgemeester voerden het woord, maar ook een afgevaar­digde van de Duitse Rijkscommissa­ris Seys Inquart.

 

In een hoek van de begraafplaats zijn de graven van elf slachtoffers nog steeds terug te vinden. Een twaalfde, Uiltje van der Sluis, werd elders op de Zuiderbegraafplaats in een familiegraf bijgezet. Chauffeur Havers werd in zijn woonplaats Zwolle begraven.

 

 

 

Overgenomen uit Dagblad van het Noorden van dinsdag 18 okt 2005

 

De busramp wordt ook beschreven in het boek Slikken of stikken van Cees Stolk

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ook te lezen op  bureau graafwerk met foto's van de monumenten

 

 Foto's gekregen en gemaakt door Erik de Graaf. Zie link hier boven

   Weg bij Ranum

 

 

 Boven: Monument bij  de Linthorst Homan Polder .Ten noorden van Westernieland.

 

 

 

 Boven: Zuiderbegraafplaats Groningen

Onder: Steen van Eise Holtjer